Slide item 1
NHANH
Chuyên nghiệp
Slide item 2
NHANH
An toàn
Slide item 3
NHANH
Bảo mật

Điều Khoản Và Thỏa Thuận Sử Dụng App Tô Châu Membership

Điều Khoản Và Thỏa Thuận Sử Dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ cấu thành nên một thoả thuận giữa bạn và Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Tô Châu đối với việc sử dụng ứng dụng Tô Châu Membership. Bạn đồng ý đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ toàn bộ nguyên tắc được quy định trong Thỏa thuận này.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người sử dụng, hài hòa lợi ích của Các Bên và tuân thủ các quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Tô Châu có quyền điều chỉnh bất kỳ nội dung nào trong Thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào bằng việc đăng tải bản cập nhật và bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng tải trên website chính thức.

Điều 1. Giải thích từ ngữ:

 1. Khách hàng (KH): là cá nhân đăng ký sử dụng ứng dụng Tô Châu Membership.
 2. Tài khoản (TK): là tài khoản số điện thoại đăng ký sử dụng, TK là của một cá nhân.
 3. Chúng tôi, Tô Châu: Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Tô Châu.
 4. Giấy tờ tùy thân: Giấy tờ tùy thân theo quy định là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe.
 5. Thông tin cá chân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng:

 1. Cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin cá nhân, hình ảnh để mở tài khoản sử dụng ứng dụng Tô Châu Membership.
 2. Thông báo kịp thời cho chúng tôi khi phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị lợi dụng.
 3. Chịu mọi trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ cung cấp mã trả hàng qua tài khoản và các sai sót do lỗi của mình.
 4. Chịu trách nhiệm bảo vệ các bí mật thông tin TK, thông tin bưu phẩm của cá nhân do mình quản lý để đảm bảo an toàn, bảo mật.
 5. Được yêu cầu Tô Châu tạm khóa, ngưng sử dụng khi cần thiết.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Tô Châu:

 1. Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản tùy theo yêu cầu và đặc thù hoạt động của Tô Châu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
 2. Không chịu trách nhiệm về tranh chấp do các thông tin thay đổi khác với thông tin lưu trên hệ thống, thông tin của Tô Châu mà chủ tài khoản không thông báo bằng văn bản cho Tô Châu.
 3. Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ mở tài khoản của chủ tài khoản.
 4. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên tài khoản của chủ tài khoản do lỗi của chúng tôi.
 5. Được quyền tạm khóa hoặc đóng tài khoản vĩnh viễn nếu phát hiện chủ tài khoản có hành vi lợi dụng, vi phạm các quy định của pháp luật.

Điều 4: Khiếu nại và giải quyết tranh chấp

 1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Bất kỳ khiếu nại và tranh chấp nào khách hàng cũng phải gửi bằng văn bản đến chành xe Tô Châu đã đăng ký.
 3. Tô Châu sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

Thông tin liên hệ:

Website chính thức: https://tochau.com.vn

HotLine: 1900.7076 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trụ sở chính: 526 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP.HCM

Chat với Tô Châu group