Slide item 1
Chuyên nghiệp
Slide item 2
An toàn
Slide item 3
Bảo mật

Điều Khoản Và Thỏa Thuận Sử Dụng App Tô Châu Membership

Điều Khoản Và Thỏa Thuận Sử Dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ cấu thành nên một thoả thuận giữa bạn và Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Tô Châu đối với việc sử dụng ứng dụng Tô Châu Membership. Bạn đồng ý đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ toàn bộ nguyên tắc được quy định trong Thỏa thuận này.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người sử dụng, hài hòa lợi ích của Các Bên và tuân thủ các quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Tô Châu có quyền điều chỉnh bất kỳ nội dung nào trong Thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào bằng việc đăng tải bản cập nhật và bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng tải trên website chính thức.

Điều 1. Giải thích từ ngữ:

 1. Khách hàng (KH): là cá nhân đăng ký sử dụng ứng dụng Tô Châu Membership.
 2. Tài khoản (TK): là tài khoản số điện thoại đăng ký sử dụng, TK là của một cá nhân.
 3. Chúng tôi, Tô Châu: Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Tô Châu.
 4. Giấy tờ tùy thân: Giấy tờ tùy thân theo quy định là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe.
 5. Thông tin cá chân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng:

 1. Cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin cá nhân, hình ảnh để mở tài khoản sử dụng ứng dụng Tô Châu Membership.
 2. Thông báo kịp thời cho chúng tôi khi phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị lợi dụng.
 3. Chịu mọi trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ cung cấp mã trả hàng qua tài khoản và các sai sót do lỗi của mình.
 4. Chịu trách nhiệm bảo vệ các bí mật thông tin TK, thông tin bưu phẩm của cá nhân do mình quản lý để đảm bảo an toàn, bảo mật.
 5. Được yêu cầu Tô Châu tạm khóa, ngưng sử dụng khi cần thiết.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Tô Châu:

 1. Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản tùy theo yêu cầu và đặc thù hoạt động của Tô Châu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
 2. Không chịu trách nhiệm về tranh chấp do các thông tin thay đổi khác với thông tin lưu trên hệ thống, thông tin của Tô Châu mà chủ tài khoản không thông báo bằng văn bản cho Tô Châu.
 3. Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ mở tài khoản của chủ tài khoản.
 4. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên tài khoản của chủ tài khoản do lỗi của chúng tôi.
 5. Được quyền tạm khóa hoặc đóng tài khoản vĩnh viễn nếu phát hiện chủ tài khoản có hành vi lợi dụng, vi phạm các quy định của pháp luật.

Điều 4: Khiếu nại và giải quyết tranh chấp

 1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Bất kỳ khiếu nại và tranh chấp nào khách hàng cũng phải gửi bằng văn bản đến chành xe Tô Châu đã đăng ký.
 3. Tô Châu sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

Thông tin liên hệ:

Website chính thức: https://tochau.com.vn

HotLine: 1900.7076 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trụ sở chính: 526 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP.HCM

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. GIỚI THIỆU

1.1 Trang web tochau.com.vn được điều hành bởi Công ty Cổ phần TM – XNK Tô Châu, với mục đích cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, tiện lợi cho Khách hàng. Sau đây được gọi là “Dịch vụ”.

Tô Châu cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả người dùng trên tochau.com.vn. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà bạn đã giao phó cho chúng tôi và tin rằng trách nhiệm của chúng tôi là quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chính Sách Bảo Mật này (gọi tắt là "Chính Sách Bảo Mật" hay "Chính Sách") được tạo ra nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về việc chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi như thế nào, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai; cũng như cách mà chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi. Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật một cách cẩn thận. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các thông tin này hoặc thực tiễn bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng xem phần “Liên hệ góp ý" ở phần cuối của Chính Sách Bảo Mật này.

1.2 Bằng cách sử dụng dịch vụ, đăng ký tài khoản với chúng tôi, ghé thăm trang web, truy cập vào dịch vụ, bạn đã thừa nhận và đồng ý các yêu cầu và các chính sách, thực tiễn áp dụng nêu trong Chính Sách Bảo Mật này, và bạn đồng ý với chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong tài liệu này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG HOẶC NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính Sách Bảo Mật, Chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên Website/Ứng dụng của Chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất cứ lúc nào.

2. THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ?

2.1 "Dữ liệu cá nhân" được định nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay sai, về một cá nhân - người mà có thể được xác định danh tính từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà một tổ chức có quyền hoặc có thể truy cập. Ví dụ thường gặp của dữ liệu cá nhân có thể bao gồm: Họ tên, số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và thông tin liên lạc.

Lưu ý: Thông tin bạn cung cấp cần phải chính xác, vì nó liên quan đến việc vận chuyển của hàng hóa, thanh toán hoặc bồi hoàn.

2.2 Chúng tôi sẽ/có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân về bạn:

(a) Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với Chúng tôi;

(b) Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm nhưng không giới hạn đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến dịch vụ của Chúng tôi;

(c) Khi bạn đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp cho Chúng tôi tài liệu hoặc thông tin liên quan đến tương tác giữa bạn với Chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng dịch vụ của Chúng tôi;

(d) Khi bạn tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp trực tiếp, thông qua phương tiện truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và thư điện tử;

(e) Khi bạn sử dụng dịch vụ điện tử của Chúng tôi, hoặc tương tác với Chúng tôi qua Website/Ứng dụng.

(f) Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của Chúng tôi;

(g) Khi bạn cung cấp cho Chúng tôi thông tin phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi bạn tham gia vào một cuộc thi do Chúng tôi tổ chức;

(i) Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho Chúng tôi vì bất cứ lý do nào;

Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

2.3 Khi bạn truy cập, sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định bằng phương tiện tự động hoặc thụ động bằng cách sử dụng một loạt các công nghệ, loại có thể tải về điện thoại của bạn và có thể thiết lập/sửa đổi cài đặt trên thiết bị của bạn. Thông tin Chúng tôi thu thập có thể bao gồm các địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành của thiết bị máy tính/điện thoại di động và loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc điểm của thiết bị di động đó, mã định danh thiết bị duy nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) cho thiết bị của bạn, địa chỉ của một Trang web giới thiệu (nếu có). Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho các Mục Đích (được định nghĩa dưới đây).

2.4 Website/Ứng dụng di động của Chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của bạn bằng cách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, các công nghệ khác có chức năng tương tự hiện có hoặc có khả năng được ứng dụng trong tương lai. Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho một hoặc nhiều Mục Đích bao gồm cả các dịch vụ dựa trên địa điểm do bạn yêu cầu hoặc cung cấp cho bạn những thông tin liên quan tới địa điểm đó hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn cho Người Dùng khác. Đối với hầu hết các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho phép lấy thông tin vị trí của bạn thông qua mục cài đặt điện thoại. Nếu bạn có thắc mắc về cách để vô hiệu hóa các dịch vụ xác định vị trí trên thiết bị di động của bạn, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hoặc các nhà sản xuất thiết bị.

2.5 Dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Họ tên
 • Địa chỉ email
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ thanh toán
 • Địa chỉ nhận hàng
 • Số điện thoại di động
 • Giới tính

Bất kỳ thông tin nào khác về Người Dùng khi Người Dùng đăng nhập và sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, thời điểm Người Dùng sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi, cũng như các thông tin liên quan đến cách Người Dùng sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, số liệu tổng hợp về lịch sử thao tác của Người Dùng.

2.6 Thời gian lưu trữ thông tin: Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của tochau.com.vn.

2.7 Nếu bạn không muốn Chúng tôi thu thập các thông tin nói trên hay dữ liệu cá nhân, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách thông báo đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi.

Lưu ý: Khi bạn không tham gia hoặc không còn đồng ý với các điều khoản thu thập thông tin cá nhân của Chúng tôi, việc sử dụng Dịch vụ của bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng.

3. TÀI KHOẢN

Một số chức năng nhất định của Dịch Vụ yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân. Khi bạn tham gia sử dụng Website/Ứng dụng, Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho Chúng tôi những thông tin như họ tên, địa chỉ email, và tên Người Dùng mà bạn chọn. Chúng tôi cũng yêu cầu một số thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhận hàng, số CMND, chi tiết tài khoản ngân hàng, tuổi, ngày sinh, giới tính và sở thích. Sau khi tham gia tên Người Dùng và mật khẩu của bạn sẽ được sử dụng để bạn có thể truy cập một cách an toàn và duy trì tài khoản của bạn.

4. XEM, TẢI NỘI DUNG VÀ QUẢNG CÁO

Giống như khi duyệt web bằng trình duyệt, khi bạn xem nội dung quảng cáo, truy cập các phần mềm khác trên các dịch vụ của Chúng tôi, hầu hết các thông tin sẽ được gửi cho Chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành...); tuy nhiên, thay vì số lượt truy cập, thiết bị của bạn có thể gửi cho Chúng tôi thông tin về nội dung, quảng cáo đã xem và/hoặc phần mềm được cài đặt bởi Dịch vụ của Chúng tôi.

5. HỖ TRỢ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng quá email, tin nhắn SMS và các hình thức tương tác khác. Để hỗ trợ khách hàng, Chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ email và số điện thoại di động. Ngoài ra, Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác thì mới cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhận được khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ, trong đó bao gồm địa chỉ email để hỗ trợ khách hàng và Chúng tôi sẽ không chuyển hoặc chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

6. KHẢO SÁT NGƯỜI DÙNG

Vào 1 thời điểm nào đó, Chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin từ phía Người Dùng thông qua việc khảo sát. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát là hoàn toàn tự nguyện, do đó bạn có thể lựa chọn cung cấp thông tin của bạn cho Chúng tôi hay không. Thông tin yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên lạc (như địa chỉ email của bạn), và các thông tin cá nhân (như sở thích hay độ tuổi). Thông tin khảo sát sẽ được sử dụng cho Mục Đích khảo sát và cải thiện việc sử dụng Dịch vụ và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba.

7. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO?

7.1 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích sau đây:

(a) Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/giao dịch của bạn với Chúng tôi;

(b) Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Dịch Vụ của Chúng tôi, cũng như tài khoản Người Dùng của bạn và mối quan hệ với Chúng tôi;

(c) Để quản lý, vận hành và cung cấp cho bạn cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các Dịch Vụ của Chúng tôi, bao gồm ghi nhớ sở thích của bạn;

(d) Cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch Vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mong muốn và sở thích của bạn, cung cấp một phương pháp nhanh hơn để bạn có thể truy cập vào tài khoản và gửi thông tin cho Chúng tôi, cho phép Chúng tôi liên lạc với bạn nếu cần thiết;

(e) Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng hoặc hoàn thành một giao dịch và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn về Dịch vụ và thông báo cho bạn về những vấn đề dịch vụ và các hoạt động bất thường của tài khoản;

(f) Để thực thi Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép Người Dùng cuối nào được áp dụng;

(g) Để bảo vệ an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

(h) Để xác định hoặc thẩm tra;

(i) Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm và/hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ của Chúng tôi vận hành trơn tru;

(j) Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho bạn, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) bạn;

(k) Để liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn và/hoặc fax, thư điện tử và/hoặc thư bưu chính, hoặc các phương tiện khác để duy trì mối liên hệ của bạn với Dịch vụ của Chúng tôi. Bạn hiểu và thừa nhận rằng khi Chúng tôi liên hệ với bạn qua thư từ bưu chính, một số thông tin cá nhân của bạn như họ tên, địa chỉ nhận sẽ được tiết lộ trên bao bì thư.

(l) Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch Vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển sản phẩm và dịch vụ), để phân tích hành vi Người Dùng nhằm Mục Đích cải thiện Dịch Vụ hoặc sản phẩm của Chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người Dùng;

(m) Để cho phép quảng cáo, kiểm toán và các cuộc khảo sát khác nhằm xác định qui mô và thành phần đối tượng mục tiêu của bạn, và hiểu sở thích của họ với các Dịch vụ của Công ty Cổ phần TM – XNK Tô Châu;

(n) Dành cho mục đích tiếp thị, Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho bạn theo các phương tiện liên lạc khác nhau như thư bưu chính, thư điện tử, dịch vụ dựa trên vị trí, thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến Dịch vụ của Tô Châu (bao gồm cả dịch vụ của các bên thứ ba mà Tô Châu cộng tác hay làm việc với). Chúng tôi sẽ không gửi tiếp thị hoặc các thông tin khuyến mại cho bạn qua cuộc gọi, tin nhắn SMS/MMS hoặc fax, trừ khi điều đó không vi phạm các qui định pháp luật hoặc trước đó Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý một cách rõ ràng từ phía bạn;

(o) Để sử dụng vào các vụ việc tố tụng hoặc để tuân thủ hoặc đáp ứng qui định pháp luật hoặc thực hiện theo yêu cầu của chính quyền hoặc quy định của bất kỳ cơ quan thẩm quyền có liên quan, trong đó có bao gồm việc công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật mà Tô Châu cam kết ràng buộc hoặc bắt buộc phải tuân theo;

(p) Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;

(q) Để thực hiện các hoạt động sàng lọc nội dung (bao gồm kiểm tra lý lịch Người Dùng) theo quy định của pháp luật và quy định của Tô Châu;

(r) Để kiểm toán Dịch Vụ hoặc hoạt động kinh doanh của Tô Châu;

(s) Để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của bạn với Chúng tôi, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;

(t) Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù trong hay ngoài Việt Nam;

(u) Bất kỳ Mục Đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của bạn (gọi chung là “Mục Đích);

7.2 Một số Mục Đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh tại thời điểm thu thập, nên sẽ không xuất hiện trong danh sách trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những Mục Đích đó tại thời điểm hỏi xin sự đồng ý của bạn, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu theo quy định pháp luật.

8. BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên hệ thống của Chúng tôi. Dữ liệu Người Dùng được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống. Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ phá hủy hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi phát sinh điều kiện hợp lý để giả định rằng (i) Mục Đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập không còn là Mục Đích ban đầu; và (ii) việc lưu giữ là không còn cần thiết cho bất kỳ Mục Đích pháp lý, kinh doanh. Nếu bạn ngừng sử dụng, hoặc cho phép bạn sử dụng và/hoặc các Dịch Vụ bị chấm dứt, chúng ta có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật và nghĩa vụ của Chúng tôi theo quy định. Tùy thuộc vào luật áp dụng, Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần báo trước cho bạn.

9. CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN RA BÊN NGOÀI KHÔNG?

9.1 Trong hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi. Chúng tôi, đại lý và/hoặc các chi nhánh của Chúng tôi hoặc các công ty liên quan, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho dù các Trang web bên đó đặt tại đâu, cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các chi nhánh hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác đó sẽ được thay mặt Chúng tôi hoặc bằng cách khác, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các bên thứ ba đó bao gồm:

(a) Các công ty con của Chúng tôi, các chi nhánh và các công ty liên quan;

(b) Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn những đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác như các công ty bưu chính, các công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu;

(c) Một người mua hoặc người thừa kế khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản Tô Châu, cho dù là một hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý, thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân của bạn là một trong những tài sản được chuyển giao; hoặc để một đối tác trong một giao dịch tài sản doanh nghiệp mà Tô Châu hoặc chi nhánh của nó hoặc các công ty có liên quan tham gia;

(d) Bên thứ ba mà Chúng tôi tiết lộ thông tin dành cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích và các bên thứ ba đó sẽ lần lượt được thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích trên.

9.2 Ngoài các nội dung trên, việc chia sẻ thông tin này có thể là do yêu cầu về việc chia sẻ thông tin mang tính thống kê và nhân khẩu học về Người Dùng của Chúng tôi và việc sử dụng Dịch Vụ của họ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Điều này sẽ không bao gồm bất cứ điều gì mà có thể được sử dụng để nhận dạng bạn một cách đặc biệt hoặc để phát hiện các thông tin cá nhân về bạn.

9.3 Để tránh sự nghi ngờ, trong trường hợp pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các điều luật khác cho phép một tổ chức như Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, thì sự cho phép đó vẫn tiếp tục được áp dụng.

9.4 Chính Sách Bảo Mật này không phải là một lời hứa rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Ví dụ, các bên thứ ba bất hợp pháp có thể chặn truy cập dữ liệu cá nhân chuyển đến hoặc được chứa trên Trang web, Ứng dụng, công nghệ có thể không hoạt động hoặc hoạt động không như dự kiến, hoặc một người nào đó có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng thông tin sai cách mà không phải do lỗi của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn triển khai các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định pháp luật hiện hành; tuy nhiên có thể sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi việc tiết lộ trái phép phát sinh từ hành động hacking mang tính phá hoại và tinh vi bởi các đối tượng bất mãn chứ không phải do lỗi của Chúng tôi.

10. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

Các Dịch Vụ không dành cho trẻ em dưới 10 tuổi. Chúng tôi không thu thập hoặc duy trì bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân từ bất cứ ai dưới 10 tuổi, và bất kỳ phần nào của ứng dụng của Chúng tôi hoặc dịch vụ khác cũng không dành cho trẻ em ở độ tuổi dưới 10. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào sử dụng hoàn toàn bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ loại bỏ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi tin là đã được gửi đi bởi trẻ em dưới 10 tuổi.

11. KHUYẾN CÁO VỀ AN NINH VÀ WEBSITE BÊN THỨ BA

11.1 CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM AN NINH CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP cho Website bên thứ ba. Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn dưới sự sở hữu của Chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của Chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số người giới hạn có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống và đã được yêu cầu giữ bí mật cho dữ liệu cá nhân này. Khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, Chúng tôi cung cấp việc sử dụng qua một máy chủ an toàn. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm mà bạn cung cấp được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của Chúng tôi để được chỉ truy cập như đã nêu ở trên.

11.2 Chúng tôi cũng có thể tham gia hợp tác xây dựng thương hiệu và các mối quan hệ khác để cung cấp cho thương mại điện tử và các dịch vụ khác và các tính năng mà Chúng tôi tạo nên. Những trang web liên kết có Chính Sách Bảo Mật cũng như thỏa thuận an ninh riêng biệt và độc lập. Thậm chí nếu người thứ ba là bên liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web liên kết đó, trong đó có sự riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt độc lập. Dữ liệu được thu thập bởi các đối tác đồng thương hiệu của Chúng tôi hoặc những trang web của bên thứ ba (thậm chí nếu được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web của Chúng tôi) có thể không được nhận bởi Chúng tôi.

11.3 Do đó Chúng tôi không có trách nhiệm đối với các nội dung, biện pháp an ninh và các hoạt động của các trang web liên kết. Các trang web liên kết chỉ phục vụ cho sự thuận tiện của bạn và do đó khi truy cập chúng, bạn phải chịu một số rủi ro nhất định. Tuy nhiên, Chúng tôi tìm cách để bảo vệ sự nguyên bản của Trang web của Chúng tôi và các liên kết đặt trên đó nên Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các Trang web liên quan (kể cả trong trường hợp một liên kết nào đó không hoạt động).

12. LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG THAM GIA, BỎ, YÊU CẦU TRUY CẬP, HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI?

12.1 Từ chối nhận và Hủy Đồng ý

12.1.1 Để sửa đổi đăng ký nhận tin qua thư điện tử của bạn, xin vui lòng cho Chúng tôi biết bằng cách thông báo tới bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi.

12.1.2 Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi bằng cách thông báo tới bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi theo mục 12.2.

12.1.3 Một khi chúng tôi đã có hướng dẫn rõ ràng về việc hủy đồng ý của bạn và xác minh danh tính của bạn, Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn cho việc hủy đồng ý đó, và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo cách thức nêu trong yêu cầu của bạn. Nếu Chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn hoặc hiểu được các chỉ dẫn của bạn, Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để làm rõ yêu cầu của bạn.

12.1.4 Tuy nhiên, thu hồi chấp thuận của bạn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nhất định phát sinh từ việc hủy thỏa thuận. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ thu hồi của bạn về sự đồng ý cho Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nó có thể có nghĩa rằng chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch Vụ cho bạn, Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại với bạn và/hoặc hợp đồng bạn có với Chúng tôi và Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

12.2 Yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

12.2.1 Nếu bạn đã tham gia vào dịch vụ của Chúng tôi, bạn có thể trực tiếp truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi thông qua các trang Cài đặt tài khoản trên Ứng dụng. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với Chúng tôi, bạn có thể yêu cầu để truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi bằng cách gửi văn bản yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất của yêu cầu của bạn để có thể xử lí yêu cầu của bạn. Do đó, hãy thông báo tới cán bộ quản lý dữ liệu của Chúng tôi theo Phần 12.1.

12.2.2 Đối với yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân, một khi Chúng tôi có đầy đủ thông tin từ bạn để xử lý yêu cầu đó, Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dữ liệu cá nhân có liên quan trong vòng 30 ngày. Trường hợp Chúng tôi không thể đáp ứng cho bạn trong vòng 30 ngày, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian sớm nhất có thể trong phạm vi mà Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông tin yêu cầu. Lưu ý rằng Chúng tôi có thể miễn trừ một số loại dữ liệu cá nhân khỏi việc yêu cầu truy cập của bạn.

12.2.3 Đối với yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, một khi Chúng tôi có đầy đủ thông tin từ bạn để xử lý, Chúng tôi sẽ:

(a) Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày. Trường hợp Chúng tôi không thể làm như vậy trong vòng 30 ngày, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian sớm nhất mà Chúng tôi có thể thực hiện.

(b) Chúng tôi sẽ gửi các dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa tới mọi tổ chức khác mà Chúng tôi đã tiết lộ các dữ liệu cá nhân này trong vòng 1 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện, trừ khi các tổ chức khác không cần những dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ Mục Đích pháp lý, kinh doanh nào.

12.2.4 Không kể đến điều (b) ở trên, nếu bạn yêu cầu, Chúng tôi có thể gửi các dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa chỉ cho các tổ chức cụ thể mà Chúng tôi đã tiết lộ các dữ liệu cá nhân này trong vòng 1 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện.

12.2.5 Chúng tôi sẽ/có thể tính một mức phí hợp lý cho việc xử lý các yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu Chúng tôi quyết định thu phí, Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một ước tính bằng văn bản về việc tính phí. Xin lưu ý rằng Chúng tôi không cần phải trả lời hoặc xử lý với yêu cầu truy cập của bạn, trừ khi bạn đã đồng ý trả tiền lệ phí.

12.2.6 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn dựa theo với các quy định đã nêu trong các luật liên quan, luật yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp quy định.

13. CÂU HỎI, THẮC MẮC HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

13.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật của Chúng tôi hoặc các giao dịch của bạn với các Dịch Vụ, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần TM - XNK Tô Châu

Địa chỉ: 522 – 524 – 526, đường Lê Hồng Phong, phường 01, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3833.5856

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.2 Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại liên quan đến cách Chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về cách thức Chúng tôi đang thực thi luật, Chúng tôi hoan nghênh bạn liên hệ với Chúng tôi.

13.3 Nếu bạn gửi yêu cầu khiếu nại thông qua thư hay email, vui lòng ghi thông tin vụ khiếu nại về việc áp dụng luật liên quan đến an toàn thông tin cá nhân ở mục tiêu đề thư. Việc này sẽ giúp Chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn nhanh chóng bằng cách chuyển yêu cầu đó sang bộ phận chịu trách nhiệm trong công ty Chúng tôi để tiếp tục xử lý. Ví dụ, bạn có thể thêm vào mục tiêu đề email/thư nội dung “Khiếu nại áp dụng luật”.

Chúng tôi sẽ cố gắng để xử lí các phàn nàn hoặc khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

14 . LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Chính Sách Bảo Mật này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quy định giao nhận hàng hóa

 

Số:    01.QD2016

        

                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                          ----o0o----

                                                          TPHCM  ngày 02 tháng 01 năm 2016

  

QUY ĐỊNH

GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Điều 1Biên nhận gửi hàng.

quy dinh to chau new

 1. Biên Nhận Gửi Hàng được mặc định xem như một hợp đồng giao nhận hàng hóa giữa Công ty và khách hàng.
 2. Nội dung chính của Biên Nhận Gửi Hàng phải có đủ các thông tin sau:

- Người gửi: Tên hoặc họ tên, số điện thoại.

- Người nhận:  Họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao tận nơi nếu có.

- Hàng hóa: Tên hàng hóa, màu sắc, quy cách, số lượng, trị giá hàng hóa.

- Phương thức giao nhận và thanh toán: Giao tận nơi hay tự đến trạm nhận, nợ cước hay trả ngay.

- Phương thức bảo quản: Hàng bình thường hư bể không bồi thường, hàng dễ vỡ, hàng có giá trị cao cần bảo quản.

- Những quy định cơ bản kèm theo.

- Biên nhận gửi hàng có giá trị 10 ngày, sau 10 ngày đến 15 ngày nếu chưa nhận được hàng, Khách đi gửi phải mang Biên nhận ra trạm gửi liên hệ khiếu nại. Khi đó trạm gửi sẽ lập Biên Bản khiếu nại ghi nhận lại sự việc thực hiện đúng Quy trình giải quyết khiếu nại. Lúc này Biên nhận được mặc định là Biên nhận khiếu nại hợp lệ, nếu sau 15 ngày khách không mang Biên nhận đến khiếu nại thì xem như Biên nhận không hợp lệ, Công ty có quyền từ chối khiếu nại.

Điều 02: Khách gửi:

 1. Cung cấp đầy đủ thông tin trên Biên nhận gửi hàng. Kiểm tra kỹ Biên nhận gửi hàng, có quyền yêu cầu nhân viên giao nhận điều chỉnh lại. Mọi thắc mắc không giải quyết sau khi quý khách rời khỏi Công ty.
 2. Cam kết không gửi hàng quốc cấm, vũ khí, văn hóa phẩm độc hại, hàng không có chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.
 3. Hàng tanh hôi phải có thùng xốp đóng kín sau khi được kiểm tra.
 4. Xe gắn máy phải tự tháo kính hậu, rút hết xăng để đề phòng hư gãy, cháy nổ.
 5. Tự giác kê khai trị giá hàng hóa, trường hợp khách không kê khai Nhân viên tiếp nhận hàng hóa sẽ tự ấn định trị giá hàng hóa vào phần tên hàng phù hợp với hình dạng của hàng hóa.
 6. Không gửi bưu phẩm, bưu kiện nằm trong Danh mục cấm gửi.
 7. Không để tiền, vàng bạc, đá quý, điện thoại, trang sức có trị cao vào bưu phẩm, bưu kiện.
 8. Không gửi Bưu phẩm, bưu kiện chứa nhiều địa chỉ nhận khác nhau.

Điều 03: Khách nhận:

 1. Khách nhận hàng là cá nhân phải xuất trình Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân nhân, Passport hoặc Giấy phép lái xe.
 2. Khách nhận là đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của Tổ chức và giấy tờ tùy thân được ghi trên Giấy giới thiệu.
 3. Cung cấp đầy đủ thông tin giao dịch trên Biên nhận lúc gửi hàng khi được Nhân viên giao nhận yêu cầu.
 4. Đối với hàng hóa là vật nuôi, hàng lạnh, trái cây, thức ăn phải đến nhận trong ngày.
 5. Không giải quyết bất kỳ sự cố gì xảy ra sau khi khách mang hàng ra khỏi phạm vi Công ty.

Điều 04 : Đơn vị kinh doanh:

 1. Trang bị kinh doanh:

- Trạm phải trang bị đầy đủ các thiết bị, văn phòng phẩm, phục vụ kinh doanh như, máy bắn mã vạch, máy vi tính, máy in, máy fax, camera ghi hình. Trường hợp xảy ra thất lạc hàng hóa tại trạm mà không có video ghi hình lại hay chứng từ ghi chép lại Công ty sẽ không hỗ trợ giải quyết.

- Trang bị kho bãi để tập kết hàng hóa nơi khác đến để trung chuyển hàng hóa hộ trạm khác.

 - Đảm bảo cho phương tiện vận tải lưu thông trong phạm vi địa bàn kinh doanh. Nếu để xe bị cơ quan chức năng kiểm tra, giam giữ hàng hóa phải tự liên hệ với cơ quan chức năng lãnh hàng về cho khách và chịu phí thiệt hại kinh doanh 1.000.000đ/ 1 ngày nếu để phương tiện bị giam giữ.

 1. Tiếp nhận hàng hóa :

- Thông báo công khai, trung thực giá gửi hàng hóa đến khách hàng.

- Ghi chép đầy đủ, chính xác thông tin khách hàng vào Biên nhận gửi hàng. Trong tất cả mọi trường hợp còn lại phải ghi rõ Số điện thoại người gửi, ghi đầy đủ Họ tên người nhận và Số điện thoại người nhận. Công ty phát hiện Biên nhận ghi sai Quy định phạt 300.000đ/lần.

- Hướng dẫn, phổ biến khách hàng hiểu rõ các Quy định, Quy trình trong Bảng Quy định này.  

- Tự ấn định trị giá hàng hóa vào sau mục tên hàng trên phần mềm nếu khách không kê khai. Khi xảy ra thất lạc mất mát Công ty sẽ bồi thường theo trị giá đó. Lãnh đạo đơn vị phải hướng dẫn nhân viên thực hiện tốt thao tác này, trường hợp xảy ra thất lạc mất mát mà không có trị giá để bồi thường dẫn đến khách hàng khiếu kiện, lãnh đạo đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Hàng hóa khách có kê trị giá phải yêu cầu khách cho kiểm tra và ký nêm phong ngay trước camera.

- Sử dụng băng keo màu đỏ để làm dấu hàng dễ vỡ, hàng cần bảo quản.

- Đối với hàng hóa là vật nuôi, kính, thủy tinh, đá hoa cương, hàng lạnh, trái cây, thức ăn khi tiếp nhận phải thông báo với khách Công ty chỉ bảo đảm vận chuyển đến nơi đúng thời gian, không bảo đảm hư bể, thối rữa, chết chóc. Trường hợp xảy ra sự cố, trạm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, tự thỏa thuận bồi thường với khách hàng, không đổ lỗi cho Công ty.

- Hàng thu hộ có giá trị từ 3.000.000đ trở lên phải thu thêm cước trị giá hàng hóa.

- Không nhận vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện nằm trong Danh mục cấm gửi.

- Đối với hàng hóa là chất lỏng, dễ vỡ, phải hướng dẫn khách hàng đóng gói để vận chuyển đảm bảo an toàn.

- Cuối ngày tổng kết đối chiếu doanh thu giữa các trạm, cấn trừ nợ cước, thu hộ, giao tận nơi.

 1. Giao nhận hàng hóa với Tài xế Công ty:

- Giao nhận hàng hóa với Tài xế Công ty lên xuống xe tải phải bắn mã vạch đầy đủ, bắn chính xác từng mã, đủ số lượng. Khi máy bắn mã vạch bị hư trạm phải thao tác nhập tay. Khách gửi tiền hoặc gửi hàng có thu hộ phải yêu cầu khách cung cấp rõ họ tên người gửi người nhận.

- Đối với hàng hóa trị giá cao giao tài xế phải ghi biên bản bàn giao theo mẫu, yêu cầu tài xế ký nhận ghi rõ họ tên.

- Thông báo Tài xế tình trạng hàng dễ vỡ để Tài xế cẩn thận.

- Khi nhận hàng từ Tài xế nếu phát hiện hàng không phải của trạm mình phải trả lại ngay cho Tài xế. Trường hợp phát hiện sau đó phải cũng phải bắn mã vạch và chộp lại hình ảnh hàng hóa đó thông tin lên Zalo Gia đình Tô Châu, liên hệ các trạm trả hàng về đúng nơi trong thời gian sớm nhất.

- Phát hiện vật nuôi chết phải để nguyên con vật nuôi và thông báo ngay cho khách hàng hướng xử lý.

- Phát hiện hàng bị thất lạc nhanh chóng thông báo lên Zalo Gia đình Tô Châu và liên hệ các trạm cùng tuyến đường để phối hợp tìm lại.

- Phát hiện hàng hóa hư hỏng, biến dạng, rách ướt bao bì trạm phải có trách nhiệm khắc phục nhanh, phục hồi hình dạng nếu có thể hoặc tìm bao bì khác thay thế cho khách hàng.

- Trường hợp không thể phục hồi hoặc không tìm lại được hàng phải lập BIÊN BẢN HƯ HỎNG THẤT LẠC HÀNG HÓA theo mẫu sau đó Báo cáo tổng đài 19007076 để phối hợp giải quyết theo tinh thần quy định này.

- Tuân thủ các Thông báo, Quy định, Quyết định Công ty ban hành.

 1. Trả hàng cho khách:

- Kiểm tra thông tin người nhận phải trùng khớp với chứng từ. Trường hợp nhận dùm nhân viên giao hàng phải sử dụng điện thoại Công ty xác nhận lại với người nhận trên chứng từ. Khi cho khách ký nhận hàng phải ghi lại chính xác số CMND, địa chỉ trên CMND.

- Đối với khách đi nhận tiền, hàng thu hộ, hàng trị giá, xe phải có CMND chính chủ.

- Nhắn tin và liên hệ khách ra nhận hàng hóa. Trường hợp hàng lạnh, xe gắn máy, vật nuôi, những hàng dễ hư hỏng không để lâu, trạm phải liên hệ khách hàng ra nhận sớm nhất có thể. Khi giao hàng hoặc giao tiền ghi lại thông tin pháp lý của người nhận và cho ký nhận lên bảng kê. 

- Đối với hàng thu hộ khách hàng ra nhận chậm trễ, trạm phải có trách nhiệm liên hệ người Gửi thông báo về sự việc đang diễn ra.

- Nhân viên Giao hàng tận nơi trước khi đi phải kiểm tra hàng hóa đầy đủ theo bảng kê, sắp xếp tuyến đường hợp lý. Liên hệ trước với khách nhận thời gian giao hàng. Khi giao hàng phải cho khách ký nhận lên bảng kê. Trường hợp có thu hộ mà không giao được phải thông báo ngay cho người gửi.

Điều 05: Trách nhiệm của Tài xế :

 1. Chuyển hàng từ trạm lên xe:

- Chỉ đạo phụ xế sắp xếp hàng hóa lên xe hợp lý theo tuyến đường, đảm bảo an toàn cho hàng hóa khi vận chuyển.

- Lái xe an toàn, không phóng nhanh vượt ẩu.

- Nhận hàng trị giá phải kiểm tra nêm phong, đối chiếu ký nhận Bảng kê với trạm.

 1. Chuyển hàng đến trạm:

- Phải tự tay bắn mã vạch khi chuyển hàng xuống trạm, bắn chính xác mã hàng của trạm.

 1. Tuân thủ Hợp đồng và Quy định lái xe

Điều 06: Danh mục vật phẩm cấm gửi:

 1. Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.
 2. Hung khí, vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
 3. Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm, tài liệu nhầm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 4. Các loại vật phẩm hàng hóa mà pháp luật Việt Nam cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo danh mục Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ và danh mục Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP  ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ.
 5. Các loại bò sát: Trăn, rắn, rồng đất, kì nhông, rùa, baba, cua đinh.
 6. Thuốc lá các loại dù là nội hay ngoại nhập.

Điều 07: Quy trình giải quyết khiếu nại

 1. Tiếp nhận khiếu nại:

- Khách khiếu nại phải có Biên nhận khiếu nại hợp lệ như Điều 01.

- Xác minh khiếu nại, ghi Biên bản tiếp nhận khiếu nại.

- Hẹn khách giải quyết sau 10 ngày.

- Báo cáo tổng đài xin ý kiến giải quyết.

 1. Giải quyết khiếu nại và bồi thường:

- Căn cứ vào Biên nhận gửi hàng.

- Căn cứ Biên bản tiếp nhận khiếu nại.

- Căn cứ Biên bản hư hỏng thất lạc hàng hóa. 

- Căn cứ các nội dung trong Quy định này.

- Trường hợp hàng hư hỏng hai bên cùng thông qua hình thức thoả thuận và thương lượng bồi thường phù hợp với giá trị hàng hóa đã kê khai.

- Trường hợp hàng thất lạc mất mát bồi thường 100% trị giá hàng hóa được kê khai trên Biên nhận gửi hàng. 

- Đối với những hàng hóa không kê khai trị giá Công ty bồi thường 10 lần cước phí cho mọi trường hợp.

 1. Từ chối khiếu nại.

Công ty sẽ từ chối khiếu nại một trong các trường hợp sau.

 1. Bên khiếu nại không phải là người trực tiếp gửi hàng.
 2. Bằng chứng liên quan đến khiếu nại không thể hiện rõ và đầy đủ nội dung.
 3. Bên khiếu nại không có Biên nhận khiếu nại hợp lệ.
 4. Từ chối bồi thường:

Công ty sẽ không bồi thường một trong các trường hợp hàng hóa hư hỏng mất mát sau :

 1. Do thiên tai, hỏa hoạn.
 2. Do bên khiếu nại không thực hiện theo hướng dẫn của bên cung ứng dịch vụ như: Bảo hiểm, bảo quản, đóng kiện, đóng gói an toàn khi gửi hàng dễ bị vỡ, dễ bị suy suyển...
 3. Bị cơ quan chức năng có thẩm quyền thu giữ.
 4. Do lỗi của bên khiêu nại hoặc đối tác của bên khiếu nại.
 5. Hàng hóa là đối tượng đang trong quá trình điều tra của Cơ quan Công an.
 6. Hàng hóa đang là tang chứng vật chứng trong các vụ án do cơ nhà thẩm quyền đang thụ lý.

Điều 08: Tổ chức thực hiện

Lãnh đạo các đơn vị chi nhánh trực thuộc, đơn vị Liên kết Công ty CP TM XNK Tô Châu truyền đạt, hướng dẫn nhân viên trực thuộc thực hiện tốt Quy định này.

                                                                                                                                                                    TPHCM ngày 02 tháng 01 năm 2016

                                                                                                                                                                           GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

 

                                                                                                                                                                                  LÊ MINH HƯNG         

Tin hợp tác phát triển các trạm

Chat với Tô Châu group