Slide item 1
Chuyên nghiệp
Slide item 2
An toàn
Slide item 3
Bảo mật

Thu hộ tiền hàng

Đây là dịch vụ thanh toán hộ tiền hàng mà quý khách đã mua tại TP. HCM (Saigon) hoặc tại các tỉnh miền Tây nhằm đem lại tiện lợi nhất cho quý khách và thúc đẩy sự phát triển kinh tế giữa TP. HCM (Saigon) với các tỉnh miền Tây. Tô Châu là cầu nối giữa quý khách và bên bán tại các tỉnh và thành phố. Tô Châu có thể thay mặt quý khách để đến tận nơi người bán để kiểm tra chất lượng hàng và thanh toán tiền hộ cho quý khách sau khi nhận được xác nhận của quý khách qua tin nhắn hoặc điện thoại. Sau khi thanh toán tiền hộ cho quý khách, số hàng đó sẽ được vận chuyển nhanh đến cho quý khách tại địa chỉ mà quý khách yêu cầu.

Chat với Tô Châu group