Slide item 1
NHANH
Chuyên nghiệp
Slide item 2
NHANH
An toàn
Slide item 3
NHANH
Bảo mật

Hỗ trợ vận chuyển Thanh Long và Nhu yếu phẩm cho người khó khăn TPHCM

Ngày 06/08/2021, Kết nối yêu thương Tô Châu cùng bà con Phú Xuân 2 xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, Long An... Xin cảm ơn tấm lòng vàng của bạn Út bà con Tân An và anh chị sài gòn góp sức chia sẻ đến khu cách ly, nhà trọ, bệnh viện nhi đồng Thành Phố trong lúc khó khăn như hiện nay...

Cảm ơn tấm lòng vàng anh Nhựt và người dân Long An đã tài trợ chương trình Thanh Long cho người khó khăn TPHCM trong lúc này.

Cảm ơn tất cả cùng vượt qua đại dịch để trở về cuộc sống ngày thường.

Cầu nối nhận chuyển hàng giúp cho các mạnh thường quân các tỉnh gửi lên cho bếp từ thiện, chợ không đồng, khu cách ly phong tỏa, bệnh viện miễn phí 0913672288 gặp anh Phước.

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 1ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 31

 ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 3 ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 4

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 5ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 9

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 6ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 2

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 7 ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 8

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 16ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 11

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 19ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 23

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 10  ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 13

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 12  ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 14

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 15ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 22

 ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 17 ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 21

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 18    ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 24 ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 25ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 28

 

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 32ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 33

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 34ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 36

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 27  ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 37

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 38ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 53

 ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 40 ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 41

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 43 ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 44

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 45 ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 47

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 48ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 50

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 46ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 35 ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 51 ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 52

 

ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 20ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 42ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 49ho tro anh nhut nguoi dan long an van chuyen thanh long tai tro cho nguoi kho khan tphcm 39

Tham quan 360 Tô Châu Bình Hòa

Chat với Tô Châu group