Slide item 1
Chuyên nghiệp
Slide item 2
An toàn
Slide item 3
Bảo mật

Tô Châu cùng tình nguyện viên phát 25 tấn rau củ quả cho bà con khu cách ly phong tỏa

Ngày 15/08/2021, các bạn tình nguyện viên làm việc hết mình chạy đua với thời gian, chuyển 25 tấn rau củ quả phát từ 6h cho các nơi mà không nghỉ nhìn lại thấy 18h mới hết việc bình thường công việc này có lẽ phải làm 2 ngày mới giao hết các điểm tập kết phân phát cho bà con vậy mà không ai biết mệt, cảm thấy vui và hạnh phúc làm được điều các mạnh thường quân giao phó.

phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 1 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 2 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 3 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 4 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 5 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 6 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 7 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 8 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 9 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 10 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 11 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 12 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 13 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 14 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 15 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 16 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 17 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 18 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 19 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 20 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 21 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 22 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 23 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 24 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 25 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 26 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 27 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 28 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 29 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 30 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 31 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 32 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 33 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 34 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 35 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 36 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 37 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 38 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 39 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 40 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 41 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 42 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 43 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 44 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 45 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 46 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 47 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 48 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 49 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 50 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 51 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 52 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 53 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 54 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 55 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 56 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 57 phat 25 tan rau cu qua cho ba con kho khan 58

Chat với Tô Châu group