Slide item 1
NHANH
Chuyên nghiệp
Slide item 2
NHANH
An toàn
Slide item 3
NHANH
Bảo mật

Tô Châu vận chuyển nông sản Kiên Giang và Bình Minh lên Sài Gòn cho khu cách ly

Ngày 18/08/2021, Triệu trái tim cùng một tấm lòng vàng các Mạnh Thường Quân: chị Hằng cửa hàng Hải sản Kiên Giang và bạn Như (Tô Châu Bình Minh) đã tài trợ chương trình này cho bà con vùng phong tỏa và khu giãn cách trong khu vực.

van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 1 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 2 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 3 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 4 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 5 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 6 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 7 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 8 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 9 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 10 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 11 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 12 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 13 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 14 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 15 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 16 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 17 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 18 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 19 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 20 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 21 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 22 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 23 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 24 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 25 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 26 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 27 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 28 van chuyen hang thiet yeu cho ba con khu cach ly 29

Tham quan 360 Tô Châu Bình Hòa

Chat với Tô Châu group