Slide item 1
Chuyên nghiệp
Slide item 2
An toàn
Slide item 3
Bảo mật

Thông báo khai trương tuyến mới Chợ Gạo Tiền Giang vào ngày 06/06/2023

Khai trương tuyến mới Chợ Gạo Tiền Giang

Từ ngày 06/06/2023 các tuyến trực thuộc hệ thống TÔ CHÂU có thể gửi hàng về Chợ Gạo - Tiền Giang.

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Huân - QL50, ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Điện thoại: 096.333.27.27 - 0792.33.63.63

to chau thong bao truy cho gao tien giang 2

Chat với Tô Châu group