Slide item 1
NHANH
Chuyên nghiệp
Slide item 2
NHANH
An toàn
Slide item 3
NHANH
Bảo mật

Tô Châu Bình Hòa mở thùng bánh mì từ thiện

Nhân dịp tết 2017 Công ty Tô Châu Bình Hòa mở thùng bánh mì từ thiện dành cho người đi đường. Tô Châu sẽ cố gắng có thêm những hoạt động từ thiện xã hội để giúp cho những người có khăn.

Thùng bánh mì từ thiện - Tô Châu

Thùng bánh mì từ thiện - Tô Châu ảnh 2

Thùng bánh mì từ thiện - Tô Châu ảnh 3

Tham quan 360 Tô Châu Bình Hòa

Chat với Tô Châu group