Slide item 1
NHANH
Chuyên nghiệp
Slide item 2
NHANH
An toàn
Slide item 3
NHANH
Bảo mật

Tham gia khám bệnh, phát quà cho người nghèo vùng biên giới an giang

Ngày 02/10/2016 tham gia đoàn từ thiện phát quà cho người nghèo vùng biên giới tỉnh An Giang.

Tham gia khám bệnh, phát quà cho người nghèo vùng biên giới an giang

Tham gia khám bệnh, phát quà cho người nghèo vùng biên giới an giang ảnh 2

Tham gia khám bệnh, phát quà cho người nghèo vùng biên giới an giang ảnh 3

Tham gia khám bệnh, phát quà cho người nghèo vùng biên giới an giang ảnh 4

Tham gia khám bệnh, phát quà cho người nghèo vùng biên giới an giang ảnh 5

Tham quan 360 Tô Châu Bình Hòa

Chat với Tô Châu group