Slide item 1
NHANH
Chuyên nghiệp
Slide item 2
NHANH
An toàn
Slide item 3
NHANH
Bảo mật

Thông báo nghỉ lễ 30/04

Thông báo nghỉ lễ 30/04

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tô Châu xin thông báo đến Quý khách hàng,
 
Tất cả các chi nhánh Tô Châu sẽ nghĩ lễ vào 2 ngày 29/04/2018 và 30/04/2018. Quý khách hàng có thể đến gửi hàng hoặc nhận hàng đến hết ngày 28/04/2018. Hàng được gửi trong ngày 28/04/2018 đến ngày 01/05/2018 mới có thể nhận được.
Các chi nhánh Tô Châu sẽ hoạt động lại bình thường vào ngày 01/05/2018.
 
Trân trọng!

Tham quan 360 Tô Châu Bình Hòa

Chat với Tô Châu group