Slide item 1
NHANH
Chuyên nghiệp
Slide item 2
NHANH
An toàn
Slide item 3
NHANH
Bảo mật

Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần TM XNK Tô Châu Thông Báo

Nội dung thông báo:

Kể từ ngày 09/08/2019 Tô Châu TP HCM  thay đổi địa chỉ phát hàng mới, cụ thể là từ địa chỉ 498 Lê Hồng Phong, P1, Q10 chuyển qua địa chỉ 223-225 Lý Thái Tổ, P9, Q10.

Do phải chuyển hàng qua địa chỉ mới nên Trạm Tp HCM chỉ phát hàng đến 19 giờ ngày 08/08/2019 ở địa chỉ 498 Lê Hồng Phong, P1, Q10.

Nay Công ty thông báo đến Tất cả các chi nhánh Tô Châu để biết và tư vấn cho khách khi gửi hàng.

ThongBaoChuyenDiaDiem

Tham quan 360 Tô Châu Bình Hòa

Chat với Tô Châu group