Slide item 1
NHANH
Chuyên nghiệp
Slide item 2
NHANH
An toàn
Slide item 3
NHANH
Bảo mật

Tô Châu Ô Môn dời địa điểm giao nhận hàng kể từ ngày 31/07/2020

THÔNG BÁO

Nhầm đáp ứng nhu cầu Sử dụng Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hoá Tô Châu Ô Môn dời địa điểm giao nhận hàng kể từ ngày 31/07/2020

Địa chỉ mới: QL91 Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ (Ngang UBND Quận Ô Môn, bên phải Cây xăng số 12) - Điện thoại: 899.333.900

 

Tham quan 360 Tô Châu Bình Hòa

Chat với Tô Châu group